Thursday, May 17, 2007

Březnice

Březnice
Původně gotická tvrz rodu Buziců z první poloviny 13. století. Největší rozkvět zaznamenala ve 2. polovině 16. století, kdy zámek patřil rodu Lokšanů, kteří udržovali úzké kontakty s královským dvorem. Zdejší Lokšanská knihovna je nejstarší dochovanou renesanční zámeckou knihovnou v Čechách. V 18. a 19. století byla Březnice majetkem Kolowratů, kteří provedli dílčí stavební úpravy. Interiéry byly znovu zařízeny a obohaceny o kolowratovské sbírky. Návštěvní okruhy zahrnují rodovou galerii, Africký salon, renesanční jídelnu, barokní, rokokové a empírové sály, interiéry z 18. a 19. století. Zajímavá je také zbrojnice s exponáty ze 16. - 19. století. Z povšimnutí stojí i raně barokní kaple.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home