Monday, July 31, 2006

Zámek Pardubice

Zámek Pardubice
Počátky dnešního zámku datují archeologické nálezy do konce 13. století. Původní hrad prošel několika přestavbami. Nejvýraznější uskutečnili na konci 15. a začátku 16. století páni z Pernštejna, kteří vytvořili přechodný typ mezi hradem a zámkem. Pernštejnové přestavěli celý areál hradu na palác, který vyhovoval nárokům pronikající renesance, a kolem paláce a dvora vybudovali nové mohutné opevnění. Roku 1560 koupil zámek od Pernštejnů král a aristokratické sídlo podléhalo stále více komerčním zájmům správy velkostatku. V paláci se přesto dochovaly cenné zbytky raně renesančních nástěnných maleb, kazetové stropy a další architektonické prvky.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home