Wednesday, August 23, 2006

Strahovský klášter

Strahovský klášter
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světe. Od svého založení, v roce 1143, kontinuita její existence nebyla prakticky přerušena. Ani požáry, husitské války, náboženské války, ba ani období komunistickému se nepodařilo tuto instituci zrušit. I když několikrát nemohli členové kláštera žít ve zdech svého kláštera, shromažďovali se jinde, všude, kde to bylo možné a v nich přetrvala kanonie vždy do návratu členů zpět do klášterních zdí.
Premonstráti jako řád řeholních kanovníků, který založil v roce 1120 sv. Norbert jsou nedílnou součástí římsko-katolické církve nejen jako organizačně právní a svébytná jednotka, ale především jako její nedílná součást ve smyslu duchovním.
Již od svého založení, které bylo vždy vnímáno jako snaha o reformu kanovnického a kněžského života, se premonstráti snažili žít svůj život v duchu tzv. premonstrátského patera. Jde o intenzivní život liturgický, kající, eucharistický, mariánský a apoštolský.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home