Wednesday, February 14, 2007

Humprecht

Humprecht
Zámek s ojedinělou dispozicí byl vystavěn v 17. století pro Humprechta Jana Černína z Chudenic, diplomata a blízkého důvěrníka císaře Leopolda I. Stavba je složena ze dvou oválných válců, kde vyšší vnitřní obsahuje ústřední sály nad sebou, nižší vnější pak řadu místností soustředěných kolem středových sálů. Původní kříž na vrcholu věžovité střechy byl v 19. století vyměněn za turecký půlměsíc, připomínající poslání Heřmana Černína z Chudenic (Humprechtova prastrýce) coby císařského vyslance při úspěšných jednáních s Turky. Součástí prohlídkového okruhu jsou expozice s rodovými sbírkami Černínů, obrazárna, knihovna, hodovní akustická síň vysoká 16 m, vyhlídkový ochoz. Nyní jsou zde umístěny etnografické sbírky města Sobotky.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home