Wednesday, January 10, 2007

Hora Říp

Říp (455,5 metrů nad mořem) je nejpamátnější českou horou a trvalým symbolem našich národních dějin. Vztahuje se k ní základní pověst českých dějin o příchodu praotce Čecha do země „oplývající mlékem a strdím…“ Na vrcholu kopce stojí o samotě románská rotunda, obnovená v roce 1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi v bitvě u pohraničního Chlumce. Kaple je zasvěcená nejen patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu země české sv. Vojtěchovi. Významnou roli sehrál Říp v období českého národního obrození. V průběhu velkého táboru lidu roku 1868 byl na Řípu vyzvednut a slavnostně dopraven do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla. Tradiční jarní pouť k uctění svátku sv. Jiří se koná již od 16. století. Rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží dovršuje a uzavírá vývoj podobných staveb v Čechách. Ve věži jsou dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a půlkruhová sklenutá okna pocházejí z rekonstrukce objektu v letech 1869 až 1881. Uvnitř rotundy byla v roce 1870 umístěna socha sv. Jiří s drakem od českého sochaře Bernarda Otto Seelinga. Nově se na výzdobě interiéru kaple významně podílel český sochař Stanislav Hanzík.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home