Thursday, February 22, 2007

Zámek Lysice

Státní zámek Lysice se nachází na jižní Moravě, asi 35 km od města Brno, v blízkosti jeskyní Moravského krasu. Jeho historie je datována již od 15.století. Typické barokní vstupní průčelí pak připomíná období první poloviny 18. století, kdy byl zámek v držení šlechtického rodu Serényiů. Do historie zámku se však nejvýznamněji zapsali členové rodu Dubských z Třebomyslic, kteří byli majiteli panství od poloviny 18. století. Koncem 19. a počátkem 20. století zámek často navštěvovala významná rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, roz. Dubská (1830-1916). Na památku jejího pobytu nese jedna ze zámeckých knihoven její jméno.
Sbírky lysického zámku obsahují mimo jiné vzácné orientální předměty, zbraně a knihy, které zde shromáždil Ervín Dubský, někdejší korvetní kapitán. Stylové interiéry jsou většinou z období 19. století. Mezi nejzajímavější exponáty patří sbírka ručně malovaných střeleckých terčů, kolekce starého českého skla, chladné i palné zbraně a další.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home