Sunday, November 05, 2006

Královská zahrada II

Královská zahrada....Prostranství před Letohrádkem královny Anny zdobí věhlasná Zpívající fontána, ulitá ze zvonoviny a bronzu kovolijcem Tomášem Jarošem v letech 1564 - 68. Ten je mimo jiné také autorem největšího zvonu katedrály sv. Víta - Zikmunda. Návrh fontány vytvořil dvorní malíř Francesco Terzio. Jemný zvonivý zvuk vodních kapek, dopadajících na kovovou mísu fontány, připomíná melodii. Odtud vznikl její název Zpívající fontána. Dílo je ve střední části ozdobeno podobiznou řeckého boha Pana - ochránce lesů a pramenů. Na vrcholu je postava hrajícího dudáčka.
Další zajímavou renesanční stavbou je Míčovna, dokončená v roce 1568. Císařský dvůr ji využíval ke sportovním hrám, stejně jako nedalekou střelnici nebo kuželník. Míčovna je bohatě ozdobena obrázkovými sgrafity, znázorňujícími živly (země, vzduch, oheň, voda), ctnosti (předvídavost, umírněnost, milosrdenství, naději, spravedlnost, statečnost) a vědy (teologie, astronomie, geometrie, hudba, aritmetika, rétorika, dialektika, gramatika).
V květnu 1945 fašisté Míčovnu zapálili a v padesátých letech byla podle projektu architekta Janáka opravena. Při těchto opravách byly zaskleny původně otevřené oblouky a také poněkud pozměněna sgrafitová výzdoba: chybějící sgrafita ve třetím oblouku vlevo byla totiž doplněna znakem pětiletky se srpem a kladivem, které tam zůstaly dodnes...Před Míčovnou je vzácné barokní sousoší Noc od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1734. Druhé podobné sousoší Den bylo bohužel zničeno za pruského obléhání Hradu v r. 1757.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home