Sunday, December 03, 2006

DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V PRŮHONICÍCH

DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V PRŮHONICÍCH
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) je založen na historickém vzniku panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy, které Čs. stát odkoupil prostřednictvím ministerstva zemědělství v roce 1927. Ústav navázal ve své činnosti na zahradnické tradice spjaté zejména s budováním přírodně krajinářského Průhonického parku od roku 1885 a s činností Dendrologické společnosti a její Spolkové zahrady v Průhonicích od roku 1909. Od doby založení zahradnického výzkumu v roce 1927 až do dneška trvá nepřerušená kontinuita ústavu v problematice zahradnické výroby a uplatnění zeleně v sídlech a krajině, v těsném spojení se zahradnickou a sadovnicko-krajinářskou praxí. VÚKOZ ve své více než sedmdesátileté existenci vždy zastával úlohu výzkumné, odborné, informační, poradenské a osvětové činnosti oboru okrasného zahradnictví s celostátní působností. Můžeme říci, že VÚKOZ převzal od Dendrologické společnosti Rakousko-Uherska a Československé republiky tradici povznášet kulturní vědomí významu sadovnictví a krajinářství v duchu národních tradic, které v Průhonicích byly rozvinuty zvláště v posledních dvaceti letech do širšího pojetí jejich významu pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home