Thursday, December 28, 2006

Kontakty Slezska a Česka ve středověké kultuře

Vzájemné kontakty Slezska a dalších zemí České koruny na poli výtvarného umění v období 14.-18. století přibližuje současná výstava, k jejíž organizaci se spojila Národní galerie v Praze s Muzeem mědi v Lehnici a Vratislavskou univerzitou, kde se tato idea původně zrodila. Odborným vkladem a zápůjčkami dále přispělo několik desítek muzeí, církevních institucí i soukromých majitelů z Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a Německa. Výstava a její obsáhlý katalog jsou výstupy z rozsáhlejšího projektu, jehož smyslem je představit Slezsko jako klíčovou kulturní oblast střední Evropy.
Mnohá díla jsou na výstavě veřejně vystavena vůbec poprvé, jiná jsou tu zařazena do nového a překvapivého kontextu. Poprvé po dlouhé době se zde např. scházejí všechny dochované gotické desky oltáře z Vyššího Brodu (kolem 1440), chované dnes v Praze a v Budapešti. Své místo v jihlavském kostele na dobu výstavy zcela mimořádně opustila i jedna z nejkrásnějších soch tzv. krásného slohu, kamenná Sv. Kateřina.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home