Sunday, August 26, 2007

Hazmburk

Mezi výzrazné dominanty Českého středohoří řadíme zříceninu hradu Házmburk nedaleko města Libochovice. O jeho počátcích neexistují přesné údaje a historická tvrzení se v tomto případě velmi různí. Hrad vystavěli Lichtenburkové před rokem 1292; z velké části pravděpodobně stál již roku 1335, kdy ho získal Jan Lucemburský a vzápětí prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. Zajícové z Házmburka patřili, hlavně ve 14. a 15. století, k nejmocnějším rodům v království a jejich sídelní hrad Házmburk byl významnou oporou krále a církve, což se projevilo zejména v období husitských válek. Tehdy se dokonce uvažovalo o tom, zejména díky pevnosti a nedobytelnosti hradu, že zde budou uschovány kostelní poklady z Pražského hradu. Husité se hrad pokoušeli dobýt třikrát, a to v letech 1424, kdy po neúspěchu vypálili nedaleké Libochovice, poté v letech 1429 a 1431 opět neúspěšně. Od konce 15. století význam hradu upadal, zejména proto, že Zajícové přesídlili do svého sídla v Budyni nad Ohří, kde vybudovali honosný renesanční zámek. Zajícové Házmburk drželi až do roku 1558, kdy ho již jako pustý prodali Lobkowiczům. Od té doby chátral a dnes jeho zašlou slávu připomíná pouze zřícenina.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home