Monday, November 05, 2007

Pražské Jezulátko II

Pražské Jezulátko II
Jakmile Jezulátko začalo být opět uctíváno, bylo mu znovu přičítáno mnoho nevysvětlitelných zázraků a uzdravení. Například když v roce 1648 přepadli Prahu Švédové, klášter karmelitánů nečekaně ušetřili a dokonce ho sami ochraňovali! Na „svatém území“ Jezulátka prý byli ošetřováni všichni ranění bez ohledu na to, ke které ze stran patřili...
Díky bohatým darům a úctě prokazované Pražskému Jezulátku mohli karmelitáni kostel zvelebit a počínali si dobře až do zrušení kláštera v roce 1784. Kostel se pak dostal pod duchovní správu maltézských rytířů a sošku Ježíška opatrovaly sestry z řádu anglických panen.
Teprve v devadesátých letech 20. století se karmelitáni do Prahy na Malou Stranu vrátili a o kostel Panny Marie Vítězné pečují doposud. V budoucnosti plánují zpřístupnit velký prohlídkový okruh, jenž by měl zahrnovat Muzeum Pražského Jezulátka, historickou expozici o poutním místě, věž s vyhlídkou a historickými krovy, adorační kapli, výstavu o misii karmelitánů v Africe a kryptu s bizarními mumiemi.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home