Sunday, March 16, 2008

Javorník - Jánský vrch

Javorník - Jánský vrch
Zámek nad městem Javorníkem patří k nejzachovalejším objektům tohoto druhu v moravském Slezsku. Na jeho místě stával gotický hrad, o němž pochází první zmínka z roku 1307. Někdy v druhé polovině 14.století jej získali vratislavští biskupové a na zlomu 15. a 16.století přestavěli v renesanční zámek. Ten pak drželi až do roku 1945. Přestavbu dokončil biskup Jan Thurzo, a vytvořil si zde druhou rezidenci. Na jeho knížecím dvoře pobývali četní učenci té doby, mezi nimi patrně i Mikuláš Koperník.
Za uměnímilovného biskupa hraběte Gottharda F. Schaffgotsche se zámek stal střediskem hudební kultury. Od roku 1769 tu působil slavný skladatel Karel Ditters z Dittersdorfu, který na Janském vrchu vytvořil utvořil proslulou zámeckou kapelu.
Poslední zbytky starých hradních opevnění byly odstraněny za biskupa Kristiána Hohenlohe-Bartensteina (1796-1817) a objekt získal dnešní podobu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home