Tuesday, December 18, 2007

Zákoutí Pražského hradu

Zákoutí Pražského hradu
V bazilice sv. Jiří na její jižní straně, oddělena mramorovým zábradlím, se nachází kaple sv. Ludmily. Její stavba byla zahájena ve 13. století. Uprostřed stojí náhrobek kněžny, sestavený z různě starých částí. Horní deska, na níž spočívá postava světice, spolu s postranními deskami s drobnými reliéfy svatých, pochází ze 14. století. Ostatky kněžny Ludmily však v bazilice nalezly své místo již v roce 925, ale byly uloženy pravděpodobně na jiném místě.
Její život a skutky zachycují legendy a některé zprávy. Z nich se dovídáme, že se narodila asi roku 860 a byla dcerou Slavibora, knížete země srbské (Horní Lužice), jež tehdy sousedila s Čechami. Jako velice mladičká byla roku 874 provdána za přemyslovského knížete Čechů Bořivoje. Oba byli ještě pohané, ale Bořivoj asi roku 882–874 přijal křest od moravského arcibiskupa Metoděje, který krátce na to pokřtil i Ludmilu, z níž se stala velice horlivá a vroucí křesťanka. Bořivoj také přenesl sídlo přemyslovských knížat z Levého Hradce na pražské hradiště, kde nechal postavit první kostel, zasvěcený Panně Marii. Od té doby byl rozrůstající se Pražský hrad sídlem českých panovníků a je jím dodnes.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home