Sunday, February 03, 2008

Rod Kinských

Stopy šlechtického rodu Kinských najdeme na řadě míst v České republice. Tak v hlavním městě je palác Kinských na Staroměstském náměstí, ale také v Nerudově ulici, v Hybernské ulici, je tu zahrada a letohrádek Kinských; dominantu města Chlumec nad Cidlinou tvoří zámek Karlova koruna, postavený hrabětem F. F. Kinským, zámek Kinských se nachází ve Valašském Meziříčí, v držení rodu byla či opět je řada dalších zámků a jiných objektů. Existuje také chov koní Kinských s pozoruhodnou historií, předváděný na slavnostech a národních přehlídkách koní Kinských.
„Bůh, čest, vlast“Toto rodové heslo si Kinští předávají z generace na generaci. V jejich znaku jsou tři stříbrné vlčí zuby na červeném štítu. Rod Kinských patří ke starým českým šlechtickým rodům s kořeny někde na počátku 13. století, v době vlády českého krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem předků Kinských byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, od níž pochází jméno rodu Vchynští či Vychynští, které se postupně přeměnilo na Kinští. Během staletí se mnozí příslušníci rodu stali významnými představiteli ve službách Českého království, dobře spravovali a rozšiřovali svůj majetek a z vladyků povýšili postupně na rytíře, hrabata a posléze knížata. Rod se početně značně rozšířil a časem vznikly dvě hlavní a několik vedlejších větví.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home