Tuesday, September 26, 2006

Zámek Lednice

Romantický zámek Lednice se nachází na Jižní Moravě, v blízkosti města Břeclav. Původní rytířské sídlo je připomínáno již v roce 1222. Od roku 1370 se zde usadili Lichtensteinové, kteří (s výjimkou krátké přestávky v 16. století) byli majiteli Lednice až do konce druhé světové války. Zámek byl v průběhu staletí několikrát přestavěn a rozšiřován o další objekty. Na přelomu 18. a 19. století přibyl například minaret v maurském slohu, který se nachází v zámeckém parku. Unikátní je také stavba litinového skleníku z let 1843-1845, která byla nedávno zrekonstruována. Velká romantická přestavba hlavní zámecké budovy probíhala v polovině 19. století podle návrhu vídeňského architekta Jiřího Wingelmüllera.
Zámecké interiéry nabízejí nádherné ukázky řezbářské a truhlářské práce, jako například řezané vřetenové schodiště v knihovně nebo kazetový strop z lipového dřeva v Modrém sále, označovaný jako jeden z nejkrásnějších novogotických stropů ve střední Evropě. Druhá prohlídková trasa zahrnuje soukromé apartmány knížecí rodiny. Nová prohlídková trasa „Obrazová galerie“ je zaměřená na období romantismu 19. století v evropské malířské tvorbě. V expozici jsou díla z depozitářů moravských hradů a zámků.
V rozsáhlém anglickém parku je řada menších staveb, jako například minaret v maurském slohu a další. V letních měsících byla prohlídka zámku zpestřena šermířským vystoupením nebo ukázkami dobové hudby. V zámeckém parku pořádala nadace Seiferos letové ukázky dravců s velmi poutavým výkladem.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home