Saturday, October 28, 2006

Královská zahrada

Královská zahrada byla založena r. 1534 Ferdinandem I. Habsburským na místě několika původních vinic. V tehdejší renesanční Evropě bylo zakládání zahrad na dvorech panovníků velmi rozšířené a severní předpolí Pražského hradu plně vyhovovalo tomuto účelu. Do Prahy byli povoláni odborníci, kteří přinášeli zkušenosti ze zahrad v Itálii, Nizozemsku, Německu a dalších zemí. V Královské zahradě se tak objevovaly nejrůznější rostliny, které tehdejší Evropa dosud neznala: hyacinty, tulipány z Turecka, narcisy, řebčíky, ale i kaštany a další. Zde se aklimatizovaly a odtud byly dále šířeny po Evropě. Takový byl například právě osud tulipánů, kterými později proslulo Holandsko. Na budování zahrady se postupně podílelo několik panovníků, z nichž každý vydatně přispěl k jejímu zvelebení. Po staletí zůstávala tato zahrada uzavřena pro veřejnost a sloužila panovníkovi a jeho dvoru. V dobách socialismu bylo volně přístupné pouze malé giardinetto, přimykající ke Zpívající fontáně, které až do roku 1989 bylo od zbylé části odděleno železnou mříží.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home