Monday, October 16, 2006

Velká Pálffyovská zahrada

Zahrady Pražského hradu
Velká Pálffyovská zahrada
Na nejvyšší terase této zahrady je umístěna mramorová pamětní deska, připomínající den znovuotevření zahrady po ukončení rekonstrukce dne 3. 9. 1997. O něco níže, na štítu nad portálem jsou sluneční hodiny s latinským názvem, který lze volně přeložit do češtiny takto: „Jasný buď na světě den a zaplašuj šeré stíny noci!“ Schodiště s tunelovými průchody vede až na první dolní terasu, ozdobenou vodotryskem.
Kolowratská zahrada
Tato zahrada bývala vždy jen ryze užitkovou zahradou, osázenou většinou ovocnými stromy nebo vinnou révou. Její celkově strohý charakter byl zachován i při nedávných úpravách všech terasovitých ploch, které byly nyní plošně zatravněny. Větší pozornost návštěvníků však přitahuje především dolní vstupní prostor z Valdštejnské ulice, zdobený uměleckou litinovou mříží, zrekonstruovanou podle dochovaných podkladů. Nádvoří zde doplňují repliky starých pražských luceren, lavičky a malá kavárnička v původním zahradním domku. Odsud se otevírá impozantní pohled na celý jižní svah zahrady přímo pod Pražským hradem.
Malá Fürstenberská zahrada
Původně byla tato zahrada rovněž využívána jako vinice, později jako renesanční užitková zahrada a teprve v polovině 18. století zde vznikla pozdně rokoková zahrada italského typu, jejímž autorem je Ignác Palliardi. Po centrálním schodišti lze vystoupit až k horní vyhlídkové terase a altánku s nádhernou vyhlídkou na Prahu. Nad schodištěm se klene dřevěné loubí s popínavými rostlinami. Malá Fürstenberská zahrada je architektonicky velmi zdobná a nabízí plno zajímavých zákoutí na bočních terasách. Přes horní věžici je možno projít do areálu Pražského hradu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home