Sunday, October 15, 2006

ZAhrady pod pražským hradem

Zahrady pod Pražským hradem získaly svá jména podle posledních šlechtických majitelů přilehlých malostranských paláců, nicméně jejich historie je daleko starší. Některé z nich byly založeny už v 16. století, poté co městská správa začala tyto pozemky prodávat tehdejším obyvatelům Malé Strany. Původně střídmé renesanční zahrady byly zvláště v 17. století upravovány v barokním slohu. Byly bohatě osazovány barokními plastikami, objevily se v nich kašny, vodotrysky, saly terreny a malé pavilony. Strmé terasy byly umně propojovány schodišti a průchody s loubím. Dnes se z jejich vyhlídkových teras otevírá nádherný pohled na pražské panorama, přičemž každá z téměř třiceti zahradních teras má jiný půdorys a jiný vzhled.

I. Ledeburská zahrada
Zahrada má dvě části. První z nich tvoří parter s dekorativní salou terrenou, jejímž autorem byl pravděpodobně František Maxmilián Kaňka v 18. století. Interiér saly terreny je vyzdoben nástěnnými malbami z antické mytologie a výjevy z vykopávek v Pompejích od V. V. Reinera. Celý prostor je nádhernou kulisou pro koncerty a jiné společenské akce.
Po členitém schodišti se vystupuje do druhé, terasovité části zahrady. Na horní terase je umístěn patrový otevřený pětiboký pavilon, který nabízí jedinečný pohled na Malou Stranu. Z této terasy je volný průchod do sousední Malé Pálffyovské zahrady.

II. Malá Pálffyovská zahrada
Výzdoba této zahrady je skromnější. Byl zdůrazněn především původní užitkový charakter zahrady ve vazbě na hospodářské křídlo paláce. Převažují travnaté terasovitě rozložené plochy s ovocnými stromy. Základem pro vytvoření této zahrady bývala starší vinice. Také zde je na horní terase volný průchod do vedlejší Velké Pálffyovské zahrady.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home