Monday, October 02, 2006

Martin Beck

Martin Beck se zabývá ve své umělecké tvorbě převážně aranžovanou portrétní fotografií. Hluboký zájem o hudbu ho přivedl na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval obor operní zpěv. Jako člen ansámblu Národního divadla důvěrně poznal prostředí divadelní scény. Nyní se rozhodl výstavou vzdát hold herci Borisi Rösnerovi, kterého velmi obdivoval a systematicky portrétoval během posledních dvou let jeho divadelní kariéry.
Beckův záměr zachytit a zaznamenat tvář celé dnešní herecké generace nikoliv jen ve statických, konvenčních, líbivých podobenkách, ale v dramatickém tvůrčím stavu, zaznamenat - jak sám vyznává - jedněma očima nejrůznější účinky hlubokých prožitků a jedinečný stav té které mysli, je jistě zcela ojedinělý a pozoru hodný. Ovšem ještě většího ocenění hodný je hned potom fakt, že nejde jen o pomyslnou vizi, ale že Beck svůj projekt skutečně realizuje, a to s plným, bytostným zapojením rozumu i citu, takže situaci herců spoluprožívá svou myslí i srdcem, což herce a jejich výkon jen posiluje.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home