Saturday, September 30, 2006

Frýdlant

Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů - středověkého hradu a renesančního zámku.
Vznik hradu Frýdlant spadá do poloviny 13. století. Jeho prvními majiteli byli Ronovci, je vystřídali Bibrštejnové, kteří se významně podíleli na rozšiřování hradu. Od roku 1558 zde sídlili Redernové, zdatní obchodníci a válečníci, ale také podporovatelé stavebních prací a umění. Jejich dílem je výstavba nového renesančního zámku a kaple. Zkonfiskovaný majetek Redernů koupil v roce 1622 Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský, generál císařských vojsk, jeden z nejvýznamnějších osobností třicetileté války. Po jeho zavraždění roku 1634 přicházejí do Frýdlantu Gallasové, od roku 1757 Clam-Gallasové, významná šlechta pohybující se v diplomatických a vojenských službách u císařského dvora.
Původní podoba gotického hradu se do dnešních dnů nedochovala ve své celistvosti. Dnes vidíme hrad jako mohutnou dvoupatrovou stavbu kolem malého nepravidelného nádvoří, kterému dominuje velká válcová věž. Kaple a renesanční zámek byly postaveny na přelomu 16. a 17. století Markem Spazziem di Lancio. V 60. letech 19. století byla přistavěním dalšího zámeckého křídla dokončena stavba celého areálu.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ááá..tady bydlím! :D

12:49 PM  

Post a Comment

<< Home