Tuesday, December 04, 2007

Karlův most II

Karlův most II
Nedéle stojící sochou na Karlově mostě je svatý Jan Nepomucký, dílo sochaře Jana Brokofa ze 17. století. Tyčí se na pravé straně mostu (směrem od Staroměstské mostecké věže) mezi devátým a desátým pilířem. Volnou předlohou působivé bronzové plastiky byl terakotový model vídeňského sochaře M. Rauchmüllera, podle níž Brokof zhotovil pro Matyáše Bohumíra Wunschwitze první dřevěnou sochu. Brokofovo dílo roku 1683 odlili do bronzu, osadili na Karlův most a na podstavec umístili reliéfy s výjevy ze světcova života. Zlatě vyhlazená místa na nich nesou stopy dotyků nesčetných návštěvníků, kteří skálopevně věří, že nosí štěstí.
Chceme-li se s minulostí slavné památky i její uměleckou výzdobou seznámit důkladněji, neměli bychom opominout návštěvu Muzea Karlova mostu, nově otevřeného k 650. výročí v sálech někdejšího špitálu řádu křižovníků s červenou hvězdou (a zčásti i v podzemních prostorách kostela sv. Františka), v blízkosti Staroměstské mostecké věže. Expozice poutavě přibližuje vznik a výstavbu Karlova mostu i jeho předchůdců (včetně modelů a dobových vyobrazení), ale také práci ve středověké stavební huti nebo kult sv. Jana Nepomuckého. Z vystavených uměleckých děl vyniká Puchnerův oltář z 15. století.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home