Tuesday, April 24, 2007

Sychrov zámek

Sychrov
Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. století. Nejdříve zde byla vystavěna tvrz na jímž místě byl v 16. století zbudován panský kamenný dům a v letech 1690 - 1693 nevelký barokní zámek, jehož patronem byla rytířská rodina Lamottů z Frintroppu. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna, z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Od tohoto roku datujeme stopětadvacetiletou éru Rohanů na Sychrově a dobu největší slávy zámku. Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné úřady. Po Velké francouzské buržoazní revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii. Na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se vraceli zpět do Francie (v době Napoleona I. a hlavně v období reakce - tj. za Ludvíka XVII. a Karla X.), zůstali Rohanové v Čechách, i když byli později k návratu přímo vyzváni.

Sunday, April 22, 2007

Kuks

Kuks
Kolem roku 1692 zahájil hrabě František Antonín Špork (1662-1738) velkolepý stavební projekt v Kuksu. U blízkých léčivých pramenů nechal zřídit lázně, které na počátku 18. století patřily k nejznámějším v Evropě. Na protější straně byl postaven kostel Nejsvětější Trojice a hospitál. Prostor před průčelím byl vyzdoben sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna, zobrazující mimo alegorie Náboženství ještě řadu Ctností a Neřestí. Sochařská výzdoba vznikla v letech 1712 - 1731. Při prohlídce hradu, bych doporučila i prohlídku hospitálu s barokní lékárno.
V okolí Kuksu ( Nový les u Žírče, 3km) byl také upraven rozsáhlý přírodní park, kde je k vidění přírodní galerie skalních plastik a reliéfů od M.B. Brauna. Areál dostal název Betlém podle jednoho z reliéfů s výjevem Narození Krista.

Saturday, April 07, 2007

Historie Telče

Tečtí starousedlíci vyprávějí že, založení města Telč je spojováno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým Břetislavem r. 1099. Na paměť bitvy prý založil vítěz kapli, později kostel a osadu, dnešní Staré Město. Historicky doložená je teprve zpráva o zeměpanském dvorci a strážní věži s kostelíkem – sídle královského správce. Toto královské zboží Telč vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy (1335) a později za pohraniční hrad Bánov (1339) s Jindřichem z Hradce. Tento rod zakládá novou Telč. Předpokládá se, že to byl Menhart z Hradce, který po roce 1354 postavil hrad, kostel, vodní opevnění a gotické domy po obvodu rozsáhlého tržiště. Rozvíjející se město, obdařené již od Karla IV. právem hrdelním a výročními trhy, trpělo v dalším čase požáry (1386 vyhořela celá západní polovina náměstí včetně kostela a radnice) a později husitskými bouřemi. Podle městské kroniky, založené 1359 ( a později ztracené), byla Telč – kromě hradu – dobyta 1423 husitským vojskem pak Janem Hvězdou z Vícemilic. Město se dlouho vzpamatovávalo, i když získalo v 15. století další privilegia (jarmark, vaření piva, prodej soli).

Monday, April 02, 2007

Chlumec nad Cidlinou

Každého, kdo přijíždí k městu Chlumec nad Cidlinou z jakékoliv světové strany, uvítá silueta zámku Karlova Koruna. Malebný barokní zámek již po tři století neodmyslitelně patří k panoramatu města na břehu řeky Cidliny. Stejně tak je se životem města spjat i rod Kinských.
Karlova Koruna - k jeho stavbě přizval hrabě František Ferdinand Kinský, vynikající umělce své doby, italského architekta Giovanni Santiniho Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavba se uskutečnila v letech 1721 -1723. Na počest návštěvy císaře Karla VI. byl zámek pojmenován Karlova Koruna. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality. Ke středovému válci o dvou patrech připojil tři jednopatrová křídla čtvercového půdorysu. V severní části mezi křídla vsunul Santini otevřené schodiště k prvnímu patru, zepředu kryté vyzděným pláštěm se třemi vchody. Dokonalá centrální kompozice je patrná již z umístění zámku do krajiny a to ještě bylo zdůrazněno třemi alejemi ke třem branám parku.