Sunday, May 27, 2007

Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 – 1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu zámku posloužil projekt vypracovaný anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem (1805 – 1869). Vedením stavebních prací byl pověřen mladý a talentovaný rakouský architekt Karl Fischer, který plány upravil a navrhl i výzdobu zámeckých interierů. Kromě tohoto vybavení, zhotovovaného místními řemeslníky, byla na zámek svezena řada starožitností a to zejména z Itálie a Rakouska. Často se jednalo o celé portály, stropy či kompletní vybavení celé místnosti. Souběžně se stavbou zámku byla část okolního lesa upravena jako anglický park a ve zbývající části byla založena obora a bažantnice.

Saturday, May 26, 2007

Horšovský Týn

Horšovský Týn
Svým původem je to biskupský hrad, který byl založen před polovinou 13. století. Během několika století byly přistavěny další části hradu, věže a hradební zeď. Již tehdy byla tato stavba přirovnávána k honosným královským hradům. V roce 1547 vypukl však požár a tak musel jeho tehdejší majitel Jan Popel z Lobkovic poškozený hrad opravit a přestavět na pohodlný renesanční zámek. Dále byl přistavěn nový trakt, kde kolem roku 1560 vznikly nové obytné místnosti, kde můžeme obdivovat vynikající nástěnné malby, které se dodnes zachovaly pod pozdějšími omítkami. V poslední fázi renesančních úprav bylo dostavěno jižní křídlo.
Po porážce českých stavů byl zámek konfiskován a jeho novými majiteli se stali Trauttmansdorffové, kteří jej vlastnili až do roku 1945.
V posledních letech prošly zámecké interiéry náročnou rekonstrukcí, díky níž jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti. Nejcennějším prostorem je gotická kaple Nejsvětější Trojice, jejíž bohatý klenební systém a výzdoba svědčí o práci vynikající stavební huti. Stěny kaple byly později v 16. století pokryty ještě renesančními nástěnnými malbami.

Thursday, May 17, 2007

Březnice

Březnice
Původně gotická tvrz rodu Buziců z první poloviny 13. století. Největší rozkvět zaznamenala ve 2. polovině 16. století, kdy zámek patřil rodu Lokšanů, kteří udržovali úzké kontakty s královským dvorem. Zdejší Lokšanská knihovna je nejstarší dochovanou renesanční zámeckou knihovnou v Čechách. V 18. a 19. století byla Březnice majetkem Kolowratů, kteří provedli dílčí stavební úpravy. Interiéry byly znovu zařízeny a obohaceny o kolowratovské sbírky. Návštěvní okruhy zahrnují rodovou galerii, Africký salon, renesanční jídelnu, barokní, rokokové a empírové sály, interiéry z 18. a 19. století. Zajímavá je také zbrojnice s exponáty ze 16. - 19. století. Z povšimnutí stojí i raně barokní kaple.

Thursday, May 03, 2007

Sychrov

Sychrov
V dobách knížete Karla Alaina Gabriela Rohana se uskutečnila velkolepá empírová přestavba (dokončena v roce 1834). Stavební rozkvět zámku ovšem pokračoval především za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy se líhla na svět dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z let 1847 - 1862, uskutečněná dle projektu profesora Akademie výtvarných umění Bernarda Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století (jako jsou například Hluboká nad Vltavou, Hrádek u Nechanic, Lednice,...). Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru.
Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret jako jsou například Průhonice nebo Konopiště.