Monday, July 31, 2006

Zámek Pardubice

Zámek Pardubice
Počátky dnešního zámku datují archeologické nálezy do konce 13. století. Původní hrad prošel několika přestavbami. Nejvýraznější uskutečnili na konci 15. a začátku 16. století páni z Pernštejna, kteří vytvořili přechodný typ mezi hradem a zámkem. Pernštejnové přestavěli celý areál hradu na palác, který vyhovoval nárokům pronikající renesance, a kolem paláce a dvora vybudovali nové mohutné opevnění. Roku 1560 koupil zámek od Pernštejnů král a aristokratické sídlo podléhalo stále více komerčním zájmům správy velkostatku. V paláci se přesto dochovaly cenné zbytky raně renesančních nástěnných maleb, kazetové stropy a další architektonické prvky.

Friday, July 28, 2006

Jan Šibík STORIES

Jan Šibík STORIES
Jan Šibík, nejznámější český fotoreportér, držitel ceny WORLD PRESS PHOTO a dalších několika desítek cen v soutěži Czech Press Photo zahájil 7.6.2006 na Staroměstské radnici v Praze velkou výstavu svých velkoformátových fotografií pod záštitou primátora Prahy Pavla Béma.
Hlavním motivem výstavy jsou osudové střety a události ve světě za posledních pět roků - ničivá vlna tsunami, aids v Oděse, války v Iráku, Aghánistánu a Libérii, bída v utečeneckých táborech v Angole, pohřeb papeže i události po smrti Jásira Arafata, nekončící násilí v Palestině a další reportáže.
Jan Šibík podnikl od roku 1985 přes dvě stě cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i krvavý zánik Ceauceskova režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v Arménii i Turecku, exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v gruzínské Abcházii, Čečensku, ázerbájdžánském Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice a Iráku. Genocidu ve Rwandě, uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, Haiti, Angole a Somálsku. Opakovaně pracoval také na Kubě.
"Fotografování mi dává pocit, že dělám něco užitečného. Něco, co aspoň někteří lidi respektují a uznávají. Dává mi to, že jsem neustále konfrontovaný s tvrdou realitou světa a se životními hodnotami jiných lidí. O to víc si vážím toho, jak se tady máme dobře."

Thursday, July 27, 2006

Krivoklat

Počátky hradu sahají do 12. století. V 15. století byl přestavěn Vladislavem Jagellonským do pozdně gotického stylu. Fürestenberkové hrad drželi až do roku 1929 a rozsáhle jej restaurovali.Na staré hradbě podél příjezdové cesty k hlavní bráně hradu Křivoklát stojí osm osamocených podstavců pro sochy. V letech 1731 – 33 zde byly vztyčeny sochy osmi českých světců , jejichž autorem byl pravděpodobně méně známý „lidový“ sochař. Tato díla se nám nedochovala, až na sochu sv. Václava, která byla před časem zrestaurována a na ochoz pak v roce 2005 umístěna její kopie.

Thursday, July 20, 2006

Růžencové slavnosti

V roce 2006 uplyne 500 let od vzniku Růžencové slavnosti - mistrovského obrazu Alberchta Dürera, který je dnes uložen ve sbírkách Národní galerie v Praze. Vzhledem k tomu, že jde o jedno z nejdůležitějších děl evropského malířství přelomu gotiky a renesance, jež se dochovalo na území českého státu, věnuje Národní galerie v Praze tomuto výročí rozsáhlou výstavu.
Expozice zároveň připomene pohnuté osudy slavné malby Ružencová slavnost: Norimberský umělec Albrech Dürer ji roku 1506 vytvořil v Benátkách, sto let poté obraz pro sbírku Pražského hradu získal císař Rudolf II. V Praze tento skvost zůstal až do dnešních dnů, ačkoli v průběhu staletí se několikrát ocitl na hranici úplné zkázy.

Sunday, July 16, 2006

Dům vín České republiky v pražském Ungeltu

Dům vín České republiky v pražském Ungeltu
V šesti sálech historického třípatrového domu je prezentováno šest vinařských oblastí České republiky, a to tím nejlepším, co se zde urodilo. Najdete zde více než 400 druhů vín, která byste marně hledali v regálech běžných obchodů. Snad jenom v některých vybraných vinotékách. Celým domem můžete volně procházet se skleničkou a degustačním neutralizačním pečivem v ruce a ochutnávat až padesát různých vzorků vína denně – pokud to ovšem vydržíte...
Degustace v Domě vín České republiky nezahlcuje návštěvníka teoretickým rozborem buketu, obsahu cukru, kyselinky apod., ale dává prostor především volnému ochutnávání darů slunce. Seznámení se špičkovou produkcí dvaceti předních vinařů z Čech a Moravy můžete absolvovat sami nebo v doprovodu zdejšího sommeliéra. Vybrané značky si zde pak můžete rovnou zakoupit.

Thursday, July 13, 2006

Festival Letní slavnosti staré hudby

V červenci a počátkem srpna letošního roku již po sedmé proběhne v nejkrásnějších historických prostorách Prahy s Mezinárodním hudební festival Letní slavnosti staré hudby. Dramaturgie festivalových koncertů se vztahuje především k hudebnímu jubileu, které letos oslavuje celý svět - 250. výročí narození a 215. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta. Tuto skladatelskou osobnost není třeba dlouze představovat, festivalové koncerty tak nejlépe učiní špičkovou interpretací jeho skladeb. Mozartovo dílo zde navíc získá další rozměr zasazením do kontextu děl jeho předchůdců, současníků a následovníků a prostředí, v němž se Mozart pohyboval (Salcburk, Vídeň, Paříž, Mnichov, Praha). Pro svoji dramaturgickou náplň je festival zahrnut do projektu Mozart Praha 2006

Sunday, July 02, 2006

Divadlo Ungelt

Divadlo Ungelt se od svého vzniku v roce 1995 zařadilo mezi ty komorní divadelní scény, které staví na první místo herce – osobnost. Milan Hein, umělecký šéf a majitel tohoto soukromého divadla důsledně vybírá kvalitní herecké hvězdy, renomované režiséry a dramatické texty, které svou intimností přesně zapadají do malého prostoru divadla. Jeho dramaturgický plán tak obohacuje pražskou metropoli o komorní hry, které jsou u nás na rozdíl od světových jevišť téměř neznámé. U většiny textů je rovněž jejich divácká atraktivita pojištěna bouřlivým úspěchem na světových scénách.
Nevelká divácká kapacita Ungeltu přivedla Milana Heina k myšlence vytvoření Letní scény. Chtěl uspokojit diváky, kteří se do jeho stálé divadelní budovy vzhledem k omezeným možnostem a velkému diváckému zájmu vůbec nedostali. Zároveň chtěl také potěšit nadšence, kteří těžce nesou „divadelní prázdniny“ a zároveň zbožňují krásnou atmosféru příjemného uměleckého večera pod širým nebem. Malebné prostranství na hradčanském Novém světě pod Loretou se otevřelo divákům již v loňském roce.

Saturday, July 01, 2006

Sokol

Sokol v uplynulých letech prokázal, že má své pevné místo v konkurenčním prostředí zájmových občanských sdružení organizujících zájemce o nejrůznější tělovýchovné a sportovní činnosti. Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. Tradice sokolských sletů sahá do minulého století a přetrvala dodnes.