Thursday, February 22, 2007

Zámek Lysice

Státní zámek Lysice se nachází na jižní Moravě, asi 35 km od města Brno, v blízkosti jeskyní Moravského krasu. Jeho historie je datována již od 15.století. Typické barokní vstupní průčelí pak připomíná období první poloviny 18. století, kdy byl zámek v držení šlechtického rodu Serényiů. Do historie zámku se však nejvýznamněji zapsali členové rodu Dubských z Třebomyslic, kteří byli majiteli panství od poloviny 18. století. Koncem 19. a počátkem 20. století zámek často navštěvovala významná rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, roz. Dubská (1830-1916). Na památku jejího pobytu nese jedna ze zámeckých knihoven její jméno.
Sbírky lysického zámku obsahují mimo jiné vzácné orientální předměty, zbraně a knihy, které zde shromáždil Ervín Dubský, někdejší korvetní kapitán. Stylové interiéry jsou většinou z období 19. století. Mezi nejzajímavější exponáty patří sbírka ručně malovaných střeleckých terčů, kolekce starého českého skla, chladné i palné zbraně a další.

Wednesday, February 14, 2007

Humprecht

Humprecht
Zámek s ojedinělou dispozicí byl vystavěn v 17. století pro Humprechta Jana Černína z Chudenic, diplomata a blízkého důvěrníka císaře Leopolda I. Stavba je složena ze dvou oválných válců, kde vyšší vnitřní obsahuje ústřední sály nad sebou, nižší vnější pak řadu místností soustředěných kolem středových sálů. Původní kříž na vrcholu věžovité střechy byl v 19. století vyměněn za turecký půlměsíc, připomínající poslání Heřmana Černína z Chudenic (Humprechtova prastrýce) coby císařského vyslance při úspěšných jednáních s Turky. Součástí prohlídkového okruhu jsou expozice s rodovými sbírkami Černínů, obrazárna, knihovna, hodovní akustická síň vysoká 16 m, vyhlídkový ochoz. Nyní jsou zde umístěny etnografické sbírky města Sobotky.

Thursday, February 08, 2007

Boskovický hrad

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.
Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového středověkého sídla.
Od 50. let 15.století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16.století, dokončili rozsáhlou renesanční přestavbu objektu. Na konci 17.století se pak hrad i s panstvím dostal do rukou Dietrichsteinů.
I když bylo na počátku 18.století před hradem přistavěno několik hospodářských stavení, v následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30.letech 18.století došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě.
V současné době je hrad v majetku Mensdorff - Pouilly.

Monday, February 05, 2007

Bezděz

Královský Bezděz patří k nejpozoruhodnějším gotickým evropským památkám. Nechal jej vybudovat ve druhé polovině 13. století Přemysl Otakar II. Po jeho smrti se ironií osudu hrad stal roku 1279 vězením pro jeho osmiletého syna a následníka trůnu Václava II. Poručník Ota Braniborský pak nechal odtud kralevice odvézt do Žitavy a do Branibor.
Bezděz často měnil majitele. Oblíbil si jej také například Karel IV., v jehož době došlo k založení Velkého rybníka (dnešního Máchova jezera). V 17. století proslulý vojevůdce Albrecht z Valdštejna uvažoval o vybudování důkladné vojenské pevnosti na Bezdězu. Tento záměr nakonec nebyl realizován. Vznikl zde benediktýnský klášter a Bezděz se stal cílem četných poutí ke zdejší monserattské Madoně. Od 18. století, po zrušení kláštera, byl hrad zničen vojsky a začal chátrat.
Nejpůsobivějším prostorem objektu je dnes hradní kaple. K horní části hradu patří i dřívější královský palác. Zachovaly se cenné stavební detaily - zbytky kleneb, krbů, portálů apod. Dominantou hradu je charakteristická velká věž s vyhlídkovou místností.