Wednesday, August 23, 2006

Strahovský klášter

Strahovský klášter
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světe. Od svého založení, v roce 1143, kontinuita její existence nebyla prakticky přerušena. Ani požáry, husitské války, náboženské války, ba ani období komunistickému se nepodařilo tuto instituci zrušit. I když několikrát nemohli členové kláštera žít ve zdech svého kláštera, shromažďovali se jinde, všude, kde to bylo možné a v nich přetrvala kanonie vždy do návratu členů zpět do klášterních zdí.
Premonstráti jako řád řeholních kanovníků, který založil v roce 1120 sv. Norbert jsou nedílnou součástí římsko-katolické církve nejen jako organizačně právní a svébytná jednotka, ale především jako její nedílná součást ve smyslu duchovním.
Již od svého založení, které bylo vždy vnímáno jako snaha o reformu kanovnického a kněžského života, se premonstráti snažili žít svůj život v duchu tzv. premonstrátského patera. Jde o intenzivní život liturgický, kající, eucharistický, mariánský a apoštolský.

Wednesday, August 16, 2006

Loreta

Loreta
V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází tento pozoruhodný areál sestávající z ambitů, kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou.
Předcházející generace vybudovaly pražské poutní místo Loreta, do nedávné doby patronátní kostel zakladatelské rodiny Lobkowiczů, a další generace o toto dědictví pečovaly a pečují. Historie Lorety je často velmi pohnutá a zahrnuje nejen vrchol baroka v Praze, ale uchovala nám i stopy duchovního života církve u nás. Zvonkohra, která je v našich zemích tak vzácným hudebním nástrojem, ještě rozšířila okruh těch, kteří jsou Loretou okouzleni. Pro příchozí je navíc zpřístupněna Loretánská klenotnice, jejíž expozice obsahuje unikátní soubor cenných votivních darů P. Marie Loretánské.
O Loretu i o poutníky od založení místa pečují řeholníci Řádu menších bratří kapucínů (OFMCap.), jejichž klášter s kostelem P. Marie Andělské je v sousedství.

Sunday, August 06, 2006

Večer tříkrálový na Pražském hradě

Večer tříkrálový na Pražském hradě
Rozmarnou komedií o různých podobách lásky pokračuje pražská část Letních shakespearovských slavností. V atraktivně obsazené inscenaci vystupuje Jiří Langmajer v alternaci s Miroslavem Táborským (šašek Feste), roli krásné, lásku odmítající Olivie ztvární Linda Rybová (alternuje Hana Igonda Ševčíková), tragikomického sluhu Malvolia ztělesní Jan Vlasák. Zamilovanou Violu, která své pravé já skrývá v chlapeckém převleku, hraje Zuzana Vejvodová (alternuje Jitka Schneiderová).
Novinkou je účast Mojmíra Maděriče, alternujícího s Oldřichem Navrátilem postavu plebejského opilce Tobiáše Říhala.
Podobně jako různé varianty lásky obsahuje Večer tříkrálový i různé druhy humoru: od křupanského, reprezentovaného poťouchlou trojicí služky a dvou hospodských kumpánů, přes důmyslnou šaškovu ironii, až po lehounké žertování dvorských vrstev. Podstatnou roli ve Večeru tříkrálovém hraje také hudba Miloše Štědroně, scéna Petra Matáska a efektní, renesanční módou inspirované kostýmy Aleny Schäferové.