Tuesday, February 26, 2008

Veveří

Veveří
Jeden z nejrozsáhlejších a bohužel v současné době také i nejvíce zanedbaných hradních areálů u nás vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213.
Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až na popud krále Přemysla Otakara II. nedlouho po polovině 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky. Král tu tehdy také věznil a i popravoval své význačné politické odpůrce. Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině století 14. za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.
V letech 1942 – 1945 bylo Veveří říšskou brannou mocí zabaveno pro potřeby jednotek SS. Tento fakt je dodnes půdou pro mnoho tajemných a temných legend a báchorek.
Po válce je Veveří nakrátko opět zpřístupněno veřejnosti, ale na počátku 50.let je rozsáhlý hradní areál velmi necitlivě adaptován pro potřeby Lesnického učiliště, internátu a závodní školy práce. Po roce 1972 vzniká megalomanský projekt přestavby Veveří na mezinárodní studentské a kongresové centrum. Ze stavby byla naštěstí realizována jen první etapa, a to statické zabezpečení za pomocí rozsáhlých betonových injektáží, mikropilotáží a nástřiků. I ta ovšem hrad a jeho historickou a uměleckou hodnotu těžce poškodila. Po roce 1989 byly nedokončené práce opuštěny a hrad ponechán ve velmi zoufalém stavu.
Po neúspěšných pokusech o pronájem hradního areálu ke komerčnímu využití dnes probíhají rozsáhlé přípravy na celkovou rekonstrukci a znovu zpřístupnění této význačné kulturní památky.

Sunday, February 03, 2008

Rod Kinských

Stopy šlechtického rodu Kinských najdeme na řadě míst v České republice. Tak v hlavním městě je palác Kinských na Staroměstském náměstí, ale také v Nerudově ulici, v Hybernské ulici, je tu zahrada a letohrádek Kinských; dominantu města Chlumec nad Cidlinou tvoří zámek Karlova koruna, postavený hrabětem F. F. Kinským, zámek Kinských se nachází ve Valašském Meziříčí, v držení rodu byla či opět je řada dalších zámků a jiných objektů. Existuje také chov koní Kinských s pozoruhodnou historií, předváděný na slavnostech a národních přehlídkách koní Kinských.
„Bůh, čest, vlast“Toto rodové heslo si Kinští předávají z generace na generaci. V jejich znaku jsou tři stříbrné vlčí zuby na červeném štítu. Rod Kinských patří ke starým českým šlechtickým rodům s kořeny někde na počátku 13. století, v době vlády českého krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem předků Kinských byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, od níž pochází jméno rodu Vchynští či Vychynští, které se postupně přeměnilo na Kinští. Během staletí se mnozí příslušníci rodu stali významnými představiteli ve službách Českého království, dobře spravovali a rozšiřovali svůj majetek a z vladyků povýšili postupně na rytíře, hrabata a posléze knížata. Rod se početně značně rozšířil a časem vznikly dvě hlavní a několik vedlejších větví.